นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 30/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 133869
Page Views 469926
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งสองตอน ทะเบียน กค 4807 เชียงราย จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถยนต์นั่งสองตอน ทะเบียน กค 4807 เชียงราย จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการงานกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 งวดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รวมจำนวน 40 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 4299 เชียงราย จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศาล 32 หมู่ที่ 11 ตำบลปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จุดเริ่มต้นบ้านนายมนัส ธรรมชื่น ถึงบ้านนายสนั่น สมญานุสรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ้อมไฟฟ้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล5 หมู่ที่5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (24 มิ.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 65 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง แบบแขวนใต้ฝ้า (21 มิ.ย. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยวงเดือนขนาดเล็ก 3.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยจิ๊กซอร์ ฉลุไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ตำบลปล้อง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14 มิ.ย. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณป่าสุสานเทศาลตำบลบ้านปล้อง หมู่ที่7 จำนวน17 ต้น และทำการผ่าซอยท่อนไม้ ให้ได้ขนาดและจำนวนตามที่เทศบาลตำบลบ้านปล้องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9423 เชียงราย เปลี่ยนแผ่นคลัช จำนวน 6 รายการ ของกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 9 รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดทำตู้ไม้อัดเพื่อเก็บวัสดุครุภัณฑ์หรือเอกสารสำคัญภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยสิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)