นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54212
Page Views 354944
 
รายงานสถานะทางการเงิน
Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 63.7 KB
Adobe Acrobat Document งบแสดงผลการดำเนินงาน-6-เดือนแรกของปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 45.31 KB
Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563   ขนาดไฟล์ 2.59 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563   ขนาดไฟล์ 586.77 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   ขนาดไฟล์ 523.17 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563   ขนาดไฟล์ 921.53 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักตรวจเงินแแผ่นดิน ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 800.02 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 72.29 KB
Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1   ขนาดไฟล์ 366.69 KB
Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2   ขนาดไฟล์ 370.78 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564   ขนาดไฟล์ 368.41 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 93.22 KB
Adobe Acrobat Document เรื่อง รายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 54.26 KB
Adobe Acrobat Document แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   ขนาดไฟล์ 39.14 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564   ขนาดไฟล์ 723.31 KB