นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 07/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 136562
Page Views 473471
 
กองการศึกษา
                                   กองการศึกษา


นายอดิสรณ์  ทำสวย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                                                                  
นายทนงยศ  หม่อมศรี                                                นายฤทธิกร    สายบัว
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                       
                                

      นางวันเพ็ญ   ไชยคำ                                                        นางศิริลักษ์   วงศ์ดี
                 ครู คศ.2                                                         พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
 
                                                                                                                   นางสุวรรณา     ตาเปียง                                              นางฉวีวรรณ    นะวะยศ 
                           พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)                           พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)


              โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
          
  นายอดิสรณ์  ทำสวย
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
     ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
                           
                           นายรัตนน์ติพล   ปันทีรัตน์                (ตำแหน่งว่าง)                          (ตำแหน่งว่าง)
                                        ครู คศ.1                                ครูผู้ช่วย                                   ครูผู้ช่วย
                 
                                                                                           
                                 นางสาวพัชรี       จันตูม                                                   นายธรรมรงค์     ระหงพนาดร
                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                          ภารโรง