นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54188
Page Views 354912
 
สำนักปลัดเทศบาล - งานการเจ้าหน้าที่
Adobe Acrobat Document มาตราการเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 541.87 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562   ขนาดไฟล์ 121.56 KB
Adobe Acrobat Document การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   ขนาดไฟล์ 1.72 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ   ขนาดไฟล์ 731.87 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ   ขนาดไฟล์ 731.87 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ขนาดไฟล์ 3.68 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้าง   ขนาดไฟล์ 62.69 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล 2562   ขนาดไฟล์ 91.15 KB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อความผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร   ขนาดไฟล์ 53.52 KB
Adobe Acrobat Document ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร   ขนาดไฟล์ 121.56 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินความพึงพอใจทต.บ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
Adobe Acrobat Document ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง พ.ศ.2562   ขนาดไฟล์ 126 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 292.4 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   ขนาดไฟล์ 473.4 KB