นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54200
Page Views 354931
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2563   ขนาดไฟล์ 494.7 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563   ขนาดไฟล์ 272.92 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563   ขนาดไฟล์ 246.49 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การบริการใช้น้ำประปา พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)   ขนาดไฟล์ 780.97 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด 2550   ขนาดไฟล์ 957.6 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550   ขนาดไฟล์ 632.28 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555   ขนาดไฟล์ 188.37 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ. 2550   ขนาดไฟล์ 955.23 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑   ขนาดไฟล์ 227.53 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ.ศ. 2556   ขนาดไฟล์ 272.54 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2558   ขนาดไฟล์ 218.75 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติ 6 ฉบับ พ.ศ.2543 1.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2.เรื การควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ 3.ตลาดเอกชน 4.การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 5.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 6.สถานที่จำ   ขนาดไฟล์ 4.29 MB