นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54282
Page Views 355015
 
รายงานผลการดำเนินงาน
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 165.38 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563   ขนาดไฟล์ 528.19 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 179.41 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 มีนาคม 2563   ขนาดไฟล์ 2.05 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563   ขนาดไฟล์ 211.45 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 326.41 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 177.23 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 472.78 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 819.9 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 297.84 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564   ขนาดไฟล์ 234.6 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564   ขนาดไฟล์ 473.18 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564   ขนาดไฟล์ 580.62 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 124.7 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนต.ค. 2563 - มี.ค. 2564   ขนาดไฟล์ 96.04 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนต.ค. 2563 - มี.ค. 2564   ขนาดไฟล์ 97.04 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564   ขนาดไฟล์ 110.74 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564   ขนาดไฟล์ 125.94 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   ขนาดไฟล์ 1.79 MB