นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 07/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 136569
Page Views 473478
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
081-9804119

ตำแหน่งว่าง
รองปลัดเทศบาล


                                                             
             
จ.ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์  วรรณสอน               นางสาวนิตยา จักรดี                              นายวรรณ์นัย เชื้อสุริยา
                      หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                   ผู้อำนวยการกองคลัง                             ผู้อำนวยการกองช่าง
                            084-6876945                                 093-3185417                                     081-9520825

                                                                      
                        นายอดิสรณ์  ทำสวย                           นายเฉลิมพล เอกพุทธา                                 ตำแหน่งว่าง
                   ผู้อำนวยการกองการศึกษา                     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ                     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
                            084-4847500                                      088-7697905

                                        
                           นางวัลภา มณีวงศ์                                   ตำแหน่งว่าง
                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

                             081-9983772
         
ช่องทางติดต่อของหัวหน้าส่วนราชการ

 
ชื่อ-สกุล
 
ตำแหน่ง
 
เบอร์โทร
นายสมบูรณ์    เรืองบุญ ปลัดเทศบาล 081-9804119
นางรัชนีกร     โกสา รองปลัดเทศบาล 062-4199391
จ.ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์  วรรณสอน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 084-6876945
นายวรรณ์นัย    เชื้อสุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง 081-9520825
นายเฉลิมพล    เอกพุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 088-7697905
นางสาวนิตยา  จักรดี ผู้อำนวยการกองคลัง 093-3185417
นายอดิสรณ์   ทำสวย ผู้อำนวยการกองการศึกษา 084-4847500
นางวัลภา    มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 081-9983772
ตำแหน่งว่าง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -
ตำแหน่งว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง -