นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54281
Page Views 355014
 
หัวหน้าส่วนราชการ
       หัวหน้าส่วนราชการ

ช่องทางติดต่อของหัวหน้าส่วนราชการ

 
ชื่อ-สกุล
 
ตำแหน่ง
 
เบอร์โทร
นายสมบูรณ์    เรืองบุญ ปลัดเทศบาล 081-9804119
นางรัชนีกร     โกสา รองปลัดเทศบาล 062-4199391
จ.ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์  วรรณสอน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 084-6876945
นายวรรณ์นัย    เชื้อสุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง 081-9520825
นายเฉลิมพล    เอกพุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 088-7697905
นางสาวนิตยา  จักรดี ผู้อำนวยการกองคลัง 093-3185417
นายศักดิ์สิทธิ  ไม้ยาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 084-4468161
นางวัลภา    มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 081-9983772
ตำแหน่งว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง -