นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 181896
Page Views 535478
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ita

ita

นโยบายไม่รับของขวัญ

นโยบายไม่รับของขวัญ

รูปผู้บริหาร สท.

รูปผู้บริหาร สท.

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

งานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์

กองช่าง

กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล้อง

รร.อนุบาล

รร.อนุบาล

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ขยะเปียก และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (20 ก.ย. 65)
กองสาธารณสุขจัดประชุมจัดทำแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (16 ก.ย. 65)
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำไตรมาสที่ 4 (12 ก.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้พิการทางด้านสายตา (คนตาบอด) สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (02 ก.ย. 65)
วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขฯ ออกติดตาม เยี่ยมเยือน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน และให้คำแนะนำ อสบ. (02 ก.ย. 65)
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขฯ ออกติดตาม เยี่ยมเยือน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน และให้คำแนะนำ อสบ. (01 ก.ย. 65)
ประชุม โครงการพัฒนาเพลตฟอล์มกลางกรีนดิจิทัลระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ (31 ส.ค. 65)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เข้าประชุม zoom เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) (26 ส.ค. 65)
อสบ.ทตบ้านปล้องออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและดูผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านตามตารางการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุรายเดือน (18 ส.ค. 65)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม 15 สิงหาคม 2565 (17 ส.ค. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ริเวณซอย 52 หมู่ที่ 11 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉาพะเจาะจง (29 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบล้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล้านปล้อง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (24 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด หมายเลขทะเบียน กย 258 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร์รี่)เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา รถโดยสารรับส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0211 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (16 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำขึ้นหอถังสูงประปาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง หมู่ที่ 10 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สารส้ม กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ หินฝุ่น กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศบาล ๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งสองตอน หมายเลขทะเบียน กค 4807 เชียงราย จำนวน 16 รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถยนต์นั่งสองตอน ทะเบียน กค ๔๘๐๗ เชียงราย จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จุดเริ่มต้นบ้านนายมนัส ธรรมชื่น ถึงบ้านนายสนั่น สมญานุสรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 4299 เชียงราย จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 65) ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
LTOBET หวยออนไลน์ ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทยในปัจจุบัน ใช้งานง่าย โสพล 24 ก.ย. 65
LTOBET สมัครวันนี้พร้อมรับโปรฯสมาชิก นามิจัง 24 ก.ย. 65
ภาษีประจำปี 04 มี.ค. 65
ผู้สูงอายุ 04 มี.ค. 65
ในการยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใช้เอกสารอะไรบ้าง 21 ม.ค. 65
สอบถามเรื่องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค. 64 meaw 12 มี.ค. 64
 
 
 

    
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2565

    กันยายน 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
1819 20 21222324
25 2627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
31 ธ.ค. 65
วันสิ้นปี
25 ธ.ค. 65
วันคริสต์มาส
10 ธ.ค. 65
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่ง
23 ต.ค. 65
วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 65
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10 ต.ค. 65
วันปวารณาออกพรรษา
25 ก.ย. 65
วันสารทไทย
20 ก.ย. 65
วันรัฐวิสาหกิจไทย
12 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 ก.ค. 65
วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65
วันอาสาฬหบูชา
03 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
15 พ.ค. 65
วันวิสาขบูชา
13 พ.ค. 65
วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
04 พ.ค. 65
วันฉัตรมงคล
01 พ.ค. 65
วันแรงงานแห่งชาติ
13 เม.ย. 65 ถึง 15 เม.ย. 65
วันสงกรานต์
06 เม.ย. 65
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
22 มี.ค. 65
วันวัฒนธรรม ธ.ก.ส.
16 ก.พ. 65
วันมาฆบูชา
16 ม.ค. 65
วันครู
08 ม.ค. 65
วันเด็กแห่งชาติ
01 ม.ค. 65
วันขึ้นปีใหม่
12 ก.ค. 64
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
17 พ.ค. 64
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
28 มี.ค. 64
วันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
26 มี.ค. 64
วันหยุดประจำภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)