นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 108749
Page Views 435122
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
นโยบายไม่รับของขวัญ

นโยบายไม่รับของขวัญ

รูปผู้บริหาร สท.

รูปผู้บริหาร สท.

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

งานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์

กองช่าง

กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล้อง

รร.อนุบาล

รร.อนุบาล

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมทต.บ้านปล้อง ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กทต.บ้านปล้อง (17 พ.ค. 65)
วัน อังคาร ที่ 11 ดือน พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบแผ่นพับการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ รพ.สต.ปล้อง (11 พ.ค. 65)
วันอังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.ปล้อง เพื่อนนำไปไปแจกจ่ายให้ อสม. ไปแจกในชุมชน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (11 พ.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก (11 พ.ค. 65)
วันอังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (10 พ.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (09 พ.ค. 65)
วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทำการติดตั้งป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (09 พ.ค. 65)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายใหม่ เดือนเมษายน 2565 (06 พ.ค. 65)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานประกอบกรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (03 พ.ค. 65)
บ่อขยะเปียก (03 พ.ค. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เหมืองกลางจุดเริ่มต้นที่นา นายสดถึงกำแพงวัดปงสนุก หมู่ที่5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (09 พ.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบล้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำโต๊ะ,ตู้ อเนกประสงค์ให้กองคลัง สำนักปลัดฯ และกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65)
ประกาศเทศาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-4299 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการประปา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการประปา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาสที่ 2 (02 พ.ค. 65)
ประกาศเทศาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 (02 พ.ค. 65)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ วัน ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กอนุบาลศึกษาและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจา (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการประปา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองการประปาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่ีอใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
UFALION168 ที่นี่แตกง่าย มีเกมส์ให้เล่นมากมาย maria 18 พ.ค. 65
ภาษีประจำปี 04 มี.ค. 65
ผู้สูงอายุ 04 มี.ค. 65
ในการยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใช้เอกสารอะไรบ้าง 21 ม.ค. 65
สอบถามเรื่องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค. 64 meaw 12 มี.ค. 64
 
 
 

    
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2565

    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 23 4 567
89101112 13 14
15 161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
31 ธ.ค. 65
วันสิ้นปี
25 ธ.ค. 65
วันคริสต์มาส
10 ธ.ค. 65
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่ง
23 ต.ค. 65
วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 65
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10 ต.ค. 65
วันปวารณาออกพรรษา
25 ก.ย. 65
วันสารทไทย
20 ก.ย. 65
วันรัฐวิสาหกิจไทย
12 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 ก.ค. 65
วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65
วันอาสาฬหบูชา
03 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
15 พ.ค. 65
วันวิสาขบูชา
13 พ.ค. 65
วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
04 พ.ค. 65
วันฉัตรมงคล
01 พ.ค. 65
วันแรงงานแห่งชาติ
13 เม.ย. 65 ถึง 15 เม.ย. 65
วันสงกรานต์
06 เม.ย. 65
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
22 มี.ค. 65
วันวัฒนธรรม ธ.ก.ส.
16 ก.พ. 65
วันมาฆบูชา
16 ม.ค. 65
วันครู
08 ม.ค. 65
วันเด็กแห่งชาติ
01 ม.ค. 65
วันขึ้นปีใหม่
12 ก.ค. 64
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
17 พ.ค. 64
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
28 มี.ค. 64
วันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
26 มี.ค. 64
วันหยุดประจำภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)