นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 17/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 157931
Page Views 502117
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นโยบายไม่รับของขวัญ

นโยบายไม่รับของขวัญ

รูปผู้บริหาร สท.

รูปผู้บริหาร สท.

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

งานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์

กองช่าง

กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล้อง

รร.อนุบาล

รร.อนุบาล

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม 15 สิงหาคม 2565 (17 ส.ค. 65)
อสบ.ทตบ้านปล้องออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและดูผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านตามตารางการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุรายเดือน โดยจะออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน (16 ส.ค. 65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นมาเป็นพนักงานเทศบาล (09 ส.ค. 65)
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกับประชาชนหมู่ที่ 5 ที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 เพื่อให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน (08 ส.ค. 65)
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษร่วมกับรพ.สต.ปล้อง ออกทำการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ทำแผล จัดยา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง (05 ส.ค. 65)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (04 ส.ค. 65)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (04 ส.ค. 65)
วัน พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการรู้จักรัก รู้จักป้องกันเอดส์โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสปสช.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (03 ส.ค. 65)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ปล้อง ออกเยี่ยมประเมินผู้ป่วยติดเตียง (27 ก.ค. 65)
วัน พุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 กองสาธารณสุข ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารโครงการพระราชดำริสาธารณสุข (27 ก.ค. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (16 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง เพื่อใช้ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0570 เชียงราย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (03 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพะเจาะจง (07 ก.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการประกอบติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลผลิตน้ำประปา บริเวณโรงผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง หมู่ที่ 10 ตำบลปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ค. 65)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศบาล ๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งสองตอน หมายเลขทะเบียน กค 4807 เชียงราย จำนวน 16 รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถยนต์นั่งสองตอน ทะเบียน กค ๔๘๐๗ เชียงราย จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จุดเริ่มต้นบ้านนายมนัส ธรรมชื่น ถึงบ้านนายสนั่น สมญานุสรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 4299 เชียงราย จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 65) ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ตำบลปล้อง กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (27 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ วัน ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กอนุบาลศึกษาและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจา (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
pg soft MDMIKE 24 ก.ค. 65
ภาษีประจำปี 04 มี.ค. 65
ผู้สูงอายุ 04 มี.ค. 65
ในการยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใช้เอกสารอะไรบ้าง 21 ม.ค. 65
สอบถามเรื่องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค. 64 meaw 12 มี.ค. 64
 
 
 

    
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2565

    สิงหาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
7891011 12 13
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
31 ธ.ค. 65
วันสิ้นปี
25 ธ.ค. 65
วันคริสต์มาส
10 ธ.ค. 65
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่ง
23 ต.ค. 65
วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 65
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10 ต.ค. 65
วันปวารณาออกพรรษา
25 ก.ย. 65
วันสารทไทย
20 ก.ย. 65
วันรัฐวิสาหกิจไทย
12 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 ก.ค. 65
วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65
วันอาสาฬหบูชา
03 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
15 พ.ค. 65
วันวิสาขบูชา
13 พ.ค. 65
วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
04 พ.ค. 65
วันฉัตรมงคล
01 พ.ค. 65
วันแรงงานแห่งชาติ
13 เม.ย. 65 ถึง 15 เม.ย. 65
วันสงกรานต์
06 เม.ย. 65
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
22 มี.ค. 65
วันวัฒนธรรม ธ.ก.ส.
16 ก.พ. 65
วันมาฆบูชา
16 ม.ค. 65
วันครู
08 ม.ค. 65
วันเด็กแห่งชาติ
01 ม.ค. 65
วันขึ้นปีใหม่
12 ก.ค. 64
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
17 พ.ค. 64
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
28 มี.ค. 64
วันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
26 มี.ค. 64
วันหยุดประจำภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)