นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54260
Page Views 354993
 
ควบคุมภายใน
Adobe Acrobat Document แบบ ปค.1 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 941.1 KB
Adobe Acrobat Document แบบ ปค.4 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
Adobe Acrobat Document แบบ ปค.5 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ขนาดไฟล์ 102.67 KB
Adobe Acrobat Document แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 971.47 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 553.61 KB
Adobe Acrobat Document แผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2562   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
Adobe Acrobat Document แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565   ขนาดไฟล์ 1.55 MB