นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54235
Page Views 354968
 
การเสียภาษี
JPEG Image การคำนวณภาษี-การใช้ประโยชน์หลายประเภท   ขนาดไฟล์ 107.54 KB
JPEG Image การลดย้อนภาษี (มาตรา 55)   ขนาดไฟล์ 79.27 KB
JPEG Image การลดย้อนภาษี (มาตรา 55)   ขนาดไฟล์ 99.39 KB
JPEG Image คำนวณภาษี-บ้านพักอาศัย   ขนาดไฟล์ 101.04 KB
JPEG Image คำนวณภาษีห้องชุดและการคำนวณภาษีห้องชุด 2 ห้อง   ขนาดไฟล์ 106.03 KB
JPEG Image แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง   ขนาดไฟล์ 124.55 KB
JPEG Image แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง   ขนาดไฟล์ 111.64 KB
JPEG Image มาตรการดูแลผลกระทบและการยกเว้นการจัดเก็บภาษี มาตรา 8   ขนาดไฟล์ 102.7 KB
JPEG Image หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม   ขนาดไฟล์ 100.92 KB
JPEG Image หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย   ขนาดไฟล์ 74.39 KB
JPEG Image หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์หลายประเภท   ขนาดไฟล์ 103.14 KB
Adobe Acrobat Document บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   ขนาดไฟล์ 41.18 KB
Adobe Acrobat Document การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564   ขนาดไฟล์ 52.13 KB
Adobe Acrobat Document แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   ขนาดไฟล์ 47.97 KB