นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 181928
Page Views 535550
 
สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาลจ.ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์ วรรณสอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 
                                                                                          
 
                                         นางนิตยา  ธรรมชื่น                                                            นางสาวอริยา สินอนันต์สิทธิ
                                นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ                                        นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 

 
 
                                                                                         
 
                                       นางวารีรัตน์  นายด่าน                                                               นางทิพวรรณ หม่อมศรี
                                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                            เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 
                                                                                        
 
                                      สิบโท จักรกฤษณ์ บุญยิ่ง                                                     นางสาวคนึงนิตย์ จิตตะมะโน
                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


                                                                                            


                                  จ.ส.ท. ฉลองกรุง แสวงธรรม                                                            นายประยูร  ผลพิสิษฐ์
                   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน                                    พนักงานขับรถยนต์


                                                                                     


                                                ตำแหน่งว่าง                                                                         นายสุริยา  โนราช
                                          พนักงานขับรถยนต์                                                                  พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
                                                                                   
 
                                       นายยงยุทธ  ยั่วยวน                                                                   นายเมธี    ตั๋นจี๋
                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                               คนงาน 

                                                                                        


                                     นายมานพ ปัญญาเหมือง                                                              นายณัฐพงษ์ ไพศาล
                                                 คนสวน                                                                   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา