นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 108715
Page Views 435082
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล 5 หมู่5 ตำบลปล้อง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (08 เม.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ค.ส.ล.ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (07 เม.ย. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9403 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 เม.ย. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 เม.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน10รายการ เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน13รายการ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการประปา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองการประปาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเรียกทะเบียน 80-9403 เชียงราย (24 มี.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ค.ส.ล.ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มี.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้จัดทำชั้นวางรองเท้าของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าซอยเทศบาล ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)