นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54247
Page Views 354980
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.89 MB

Adobe Acrobat Document 1. ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.   ขนาดไฟล์ 78.65 KB
Adobe Acrobat Document 2. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย   ขนาดไฟล์ 60.57 KB
Adobe Acrobat Document 3. คำแถลง รายละเอียดคำแถลง   ขนาดไฟล์ 120.5 KB
Adobe Acrobat Document 4. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ   ขนาดไฟล์ 114.68 KB
Adobe Acrobat Document 5. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   ขนาดไฟล์ 78.97 KB
Adobe Acrobat Document 6. ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ   ขนาดไฟล์ 59.68 KB
Adobe Acrobat Document 7.บันทึกหลักการและเหตุผล   ขนาดไฟล์ 115.39 KB
Adobe Acrobat Document 8.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   ขนาดไฟล์ 144.48 KB
Adobe Acrobat Document 9.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   ขนาดไฟล์ 142.38 KB
Adobe Acrobat Document 10. รายงานประมาณการรายรับ   ขนาดไฟล์ 148.3 KB
Adobe Acrobat Document 11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   ขนาดไฟล์ 147.93 KB
Adobe Acrobat Document 12. รายงานประมาณการรายจ่าย   ขนาดไฟล์ 418.6 KB
Adobe Acrobat Document 13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   ขนาดไฟล์ 1001.65 KB
Adobe Acrobat Document 14.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ขนาดไฟล์ 275.33 KB
Adobe Acrobat Document 15.ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา   ขนาดไฟล์ 59.73 KB
Adobe Acrobat Document 16.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   ขนาดไฟล์ 103.02 KB
Adobe Acrobat Document 17.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   ขนาดไฟล์ 193.34 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ขนาดไฟล์ 40.61 KB
Adobe Acrobat Document เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ขนาดไฟล์ 2.89 MB