นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54254
Page Views 354987
 
รายงานการวิเคราะห์ผล ITA
Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 326.41 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 177.23 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564   ขนาดไฟล์ 110.74 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
Adobe Acrobat Document มาตรการเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ขนาดไฟล์ 159.37 KB