นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54248
Page Views 354981
 
งานกิจการสภา
Adobe Acrobat Document กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   ขนาดไฟล์ 200.22 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 3.33 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 3.95 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 645.69 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 3.98 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 37.86 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 144.95 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 41.73 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 38.88 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 104.08 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 901.96 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 37.63 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 94.73 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 807.08 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 96.25 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 363.95 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 86.84 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 39.53 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 105.47 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 103.05 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก   ขนาดไฟล์ 160.78 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก   ขนาดไฟล์ 293.82 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565   ขนาดไฟล์ 45.65 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งอำเภอเทิง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 66.96 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งอำเภอเทิง แต่งตั้งรองประธานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 68.03 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 31.86 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 44.83 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 40.35 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 119.32 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 174.47 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 327.47 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 106.09 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 105.75 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 372.94 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 357.67 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 2.69 MB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 414.01 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 341.88 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 3 MB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 396.96 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 338.59 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ขนาดไฟล์ 2.55 MB