นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 30/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 133908
Page Views 469965
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นโยบายไม่รับของขวัญ

นโยบายไม่รับของขวัญ

รูปผู้บริหาร สท.

รูปผู้บริหาร สท.

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

งานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์

กองช่าง

กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล้อง

รร.อนุบาล

รร.อนุบาล

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (24 มิ.ย. 65)
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 มิ.ย. 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 (20 มิ.ย. 65)
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ออกตรวจทางเท้าที่ได้รับแจ้งป้ายบดบังเส้นทางจราจร และให้คำแนะนำเจ้าของร้านเพื่อขยับป้ายให้พ้นเส้นทาง (17 มิ.ย. 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง (13 มิ.ย. 65)
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2565 กองสาธษรณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมการประชุมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (13 มิ.ย. 65)
วันอังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ เยี่ยมประเมินผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง (07 มิ.ย. 65)
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลปล้อง (02 มิ.ย. 65)
วันพุทธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ณ วัดอภัย ตำบลปล้อง (01 มิ.ย. 65)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ร่วมกับ อสบ รพ.สต. ปล้อง สรุปแผนการเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม (30 พ.ค. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งสองตอน ทะเบียน กค 4807 เชียงราย จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถยนต์นั่งสองตอน ทะเบียน กค 4807 เชียงราย จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการงานกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 งวดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รวมจำนวน 40 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 4299 เชียงราย จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศาล 32 หมู่ที่ 11 ตำบลปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จุดเริ่มต้นบ้านนายมนัส ธรรมชื่น ถึงบ้านนายสนั่น สมญานุสรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ้อมไฟฟ้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล5 หมู่ที่5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (24 มิ.ย. 65)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศบาล ๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งสองตอน หมายเลขทะเบียน กค 4807 เชียงราย จำนวน 16 รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถยนต์นั่งสองตอน ทะเบียน กค ๔๘๐๗ เชียงราย จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จุดเริ่มต้นบ้านนายมนัส ธรรมชื่น ถึงบ้านนายสนั่น สมญานุสรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 4299 เชียงราย จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 65) ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ตำบลปล้อง กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (27 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ วัน ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กอนุบาลศึกษาและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจา (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ภาษีประจำปี 04 มี.ค. 65
ผู้สูงอายุ 04 มี.ค. 65
ในการยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใช้เอกสารอะไรบ้าง 21 ม.ค. 65
สอบถามเรื่องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค. 64 meaw 12 มี.ค. 64
 
 
 

    
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2565

    กรกฏาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
101112 13 14 1516
17181920212223
24252627 28 2930
31      
ปฏิทินกิจกรรม
31 ธ.ค. 65
วันสิ้นปี
25 ธ.ค. 65
วันคริสต์มาส
10 ธ.ค. 65
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่ง
23 ต.ค. 65
วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 65
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10 ต.ค. 65
วันปวารณาออกพรรษา
25 ก.ย. 65
วันสารทไทย
20 ก.ย. 65
วันรัฐวิสาหกิจไทย
12 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 ก.ค. 65
วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65
วันอาสาฬหบูชา
03 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
15 พ.ค. 65
วันวิสาขบูชา
13 พ.ค. 65
วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
04 พ.ค. 65
วันฉัตรมงคล
01 พ.ค. 65
วันแรงงานแห่งชาติ
13 เม.ย. 65 ถึง 15 เม.ย. 65
วันสงกรานต์
06 เม.ย. 65
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
22 มี.ค. 65
วันวัฒนธรรม ธ.ก.ส.
16 ก.พ. 65
วันมาฆบูชา
16 ม.ค. 65
วันครู
08 ม.ค. 65
วันเด็กแห่งชาติ
01 ม.ค. 65
วันขึ้นปีใหม่
12 ก.ค. 64
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
17 พ.ค. 64
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
28 มี.ค. 64
วันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
26 มี.ค. 64
วันหยุดประจำภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)