นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54233
Page Views 354966
 
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564   ขนาดไฟล์ 234.6 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564   ขนาดไฟล์ 125.94 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกันกับผู้เสนองานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   ขนาดไฟล์ 209.39 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 201.5 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   ขนาดไฟล์ 64.42 KB