นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54277
Page Views 355010
 
สถิติการให้บริการ
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 74.88 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 51.99 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 235.74 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564   ขนาดไฟล์ 48.98 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564   ขนาดไฟล์ 13 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564   ขนาดไฟล์ 12.05 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564   ขนาดไฟล์ 54.9 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564   ขนาดไฟล์ 104.89 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563   ขนาดไฟล์ 50.79 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2564   ขนาดไฟล์ 53.45 KB