นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54186
Page Views 354910
 
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง

082-6239553

                                                              
                  นายกิติชาติ บุญเชื้อ                                                     นางฐิติพร  ขันคำ
                รองนายกเทศมนตรี                                                     
รองนายกเทศมนตรี
                    081-1795488                                                              093-1328745
 
                                                              
               นายเงิน ยกยอน                                                           นางปราณี ดวงคำมูล

        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                 เลขานุการนายกเทศมนตรี
                  087-1816419                                                                096-3028564

ช่องทางติดต่อของคณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
 
นายสุริยัน ไชยคำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง 082-6239553
นายกิติชาติ บุญเชื้อ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง 081-1795488
นางฐิติพร  ขันคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง 093-1328745
นายเงิน ยกยอน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง 087-1816419
นางปราณี ดวงคำมูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง 096-3028564