นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54231
Page Views 354964
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับขนาดกระดาษขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง ของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อโต๊ะเก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะหมู่บูชา รวมจำนวน 6 รายการ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องกวน ผสมเคมี สีและของเหลว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ให้กิจการประปา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุจราจร รายการกระจกโค้งนูน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 40 ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนขาวชนิดผง จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ของกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ของกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำดิบ เชื่อมพอกเรือนเสื้อปั๊ม หมายเลขครุภัณฑ์ 634-62-0004 กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก