Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบุญธรรม ปงใจ
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเริ่ม สุวพงษ์
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายบุญชัย ยั่วยวน
สมาชิกสภา เขต 1
Responsive image
น.ส.รัตนาภรณ์ สุขสำราญ
สมาชิกสภา เขต 1
Responsive image
นายมนตรี คำพลอย
สมาชิกสภา เขต 1
Responsive image
นายอมรินทร์ ยั่วยวน
สมาชิกสภา เขต 1
Responsive image
นายอุทัย แสงแก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
Responsive image
น.ส.ฐิติชญาณ์ จุใจ
สมาชิกสภา เขต 2
Responsive image
นางวิชญา ไชยคำ
สมาชิกสภา เขต 2
Responsive image
นายเกียรติ อุตุภรณ์
สมาชิกสภา เขต 2
Responsive image
นายเทียน ตีะอุด
สมาชิกสภา เขต 2
Responsive image
นายสุพัฒน์ เขตรักษา
สมาชิกสภา เขต 2
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ที่ตั้ง : เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230 
โทรศัพท์ :
053-954278  แฟกซ์ : 053-954278  E-mail : admin@banplong.go.th

www.banplong.go.th