Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 เม.ย. 2560 เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงรับบท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
01 เม.ย. 2560 เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลบ้านปล้อง หมู่ที่5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
01 มี.ค. 2560 เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูนรูปตัวยู บริเวณซอย 44 หมู่ที่3 ตำบลปล้อง
01 มี.ค. 2560 เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหลังอาคารสำนักเทศบาลตำบลปล้อง
01 มี.ค. 2560 เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปล้อง หมู่ที่11 ตำบลปล้อง
01 มี.ค. 2560 เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย13 หมู่ที่7 ตำบลปล้อง
18 ก.พ. 2560 เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ที่ตั้ง : เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230 
โทรศัพท์ :
053-954278  แฟกซ์ : 053-954278  E-mail : admin@banplong.go.th

www.banplong.go.th