นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54203
Page Views 354934
 
กองช่าง

Adobe Acrobat Document การรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม 2562   ขนาดไฟล์ 54.37 KB
Adobe Acrobat Document การรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤศจิกายน 2562   ขนาดไฟล์ 54.46 KB
Adobe Acrobat Document การรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธันวาคม 2562   ขนาดไฟล์ 56.47 KB
Adobe Acrobat Document การรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มกราคม 2563   ขนาดไฟล์ 54.87 KB
Adobe Acrobat Document การรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563   ขนาดไฟล์ 55.77 KB
Adobe Acrobat Document การรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มีนาคม 2563   ขนาดไฟล์ 56.87 KB
Adobe Acrobat Document การรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน เมษายน 2563   ขนาดไฟล์ 56.54 KB
Adobe Acrobat Document การรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤษภาคม 2563   ขนาดไฟล์ 55.49 KB