นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54214
Page Views 354946
 
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล


จ.ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์ วรรณสอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนายศักดิ์สิทธิ์  ไม้ยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
                                                                                              
                       นางนิตยา  ธรรมชื่น                                                                      นางสาวอริยา สินอนันต์สิทธิ
               นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ                                               นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

                                                                                               
                      นางวารีรัตน์  นายด่าน                                                                        นางทิพวรรณ หม่อมศรี
              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                                    เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

                                                                                              
                  นางสาวรุ่งทิวา ศิลปาจารย์                                                                  นางสาวคนึงนิตย์ จิตตะมะโน
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ                                                         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                                                              
                 จ.ส.ท. ฉลองกรุง แสวงธรรม                                                                      นายประยูร  ผลพิสิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน                                                   พนักงานขับรถยนต์

                                                                                               
                        นายประทีป  สุวพงษ์                                                                               นายสุริยา  โนราช
                        พนักงานขับรถยนต์                                                                               พนักงานขับรถยนต์   

                                                                                              
                        นายยงยุทธ  ยั่วยวน                                                                                  นายเมธี ตั๋นจี๋
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                  คนงาน        

                             
                     นายมานพ ปัญญาเหมือง 
                                 คนสวน