[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง : ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้
โดย : lektawan
เข้าชม : 125
จันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ข้อความประชาสัมพันธ์
“  เงินภาษีทุกบาท นำไปพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และคุณภาพชีวิต
ของราษฎรเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้
 

 • ๑. ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 • ๒. ยื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ (แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือน) เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (สำหรับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ)                                                                          ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • ๓. ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องชำระเงินเพิ่ม ดังนี้
  1. ถ้าชำระไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ ๒.๕ ของภาษีที่ค้าง
  2. ถ้าชำระเกิน ๑ เดือน  แต่ไม่เกิน ๒ เดือน เพิ่มร้อยละ ๕ ของภาษีที่ค้าง
  3. ถ้าชำระเกิน ๒ เดือน  แต่ไม่เกิน ๓ เดือน เพิ่มร้อยละ ๗.๕ ของภาษีที่ค้าง
  4. ถ้าชำระเกิน ๓ เดือน  แต่ไม่เกิน ๔ เดือน เพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีที่ค้าง
 • ๔. ยื่นแบบ ภ.ป. ๑ เพื่อชำระภาษีป้าย ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 • ๕. ชำระค่าธรรมเนียม และต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทุกปี

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเจตจำนงสุจริต 18/มิ.ย./2561
      ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 20/มี.ค./2561
      ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 26/ก.พ./2561
      ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวนคารากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 22/ธ.ค./2560


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง | www.banplong.go.th
เลขท
999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230
โทรศัพท์ : 053-954278  แฟกซ์ : 053-954278  E-mail : info.banplong@gmail.com